Центр аттестации работников образования - http://spbappo.ru/struktura/obshcheakademicheskiye-tsentry/tsentr-attestatsii-rabotnikov-obrazov/